یونانیویرایش

اسمویرایش

νερό خنثی (neró)، جمع νερά

  1. آب