آریزانت

(تغییرمسیر از آریزانتیان)

فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

  • [آری/زان/عت]

  اسم خاصویرایش

آریزانت

  1. نام یکی از شش قبیله مادی اتحادیه قبایلی ماد که هرودوت گزارش می‌نماید.
    به عقیده محققان آریزانتیان اشتقاق روشن از ریشه آریایی یا همان زبان هندواروپایی دارد. و ظاهرا باید از کلمه آریا زنتو یا قبیله آریایی‌ها باشد.

ریشه شناسی۲ویرایش

  • شاهنامه

  اسم خاصویرایش

  1. در شاهنامه یک اصطلاح قومی قبیله‌ای تحت عنوان ارزانیان وجود دارد که گشتاسپ اصالت خویش را از آن می‌داند و احتمال دارد همان آریزانتیان تاریخی باشد.
    گر ایدون که هستم ز ارزانیان ..... مرا نام بر تاج و تخت کیان

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش