فارسیویرایش

(گَ)

صفت مرکبویرایش

  1. برگشت از جایی، مراجعت.
  2. رجوع از آهنگی به آهنگ مناسب دیگر (موسیقی)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

ک====برگردان‌ها====

ایتالیایی

اسمویرایش

regresso

انگلیسی
return