فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. طرد کردن.

(اِم

صفتویرایش

  1. تحریم.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

boicottare

انگلیسی
boycott