(بِ تَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. تُشک، جای خواب.
  2. پهنه، ساحت.
  3. زمینه و امکان برای کا

ریشهویرایش

  1. پهنه‌ای که آب بر آن جریان دارد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
kip