فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

آوایشویرایش

  • [بط/نی]

  صفت نسبیویرایش

بطنی

  1. منسوب به بطن، ویژگی خواهران یا برادرانی که فقط دارای مادر مشترک باشند. مقابل مادر صلبی.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش