فارسیویرایش

اسمویرایش

  1. نک تار.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. طبق فلزی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین