فارسیویرایش

اسمویرایش

  1. stop

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

scadere