(تَ)

فارسیویرایش

تِموْز :(temwz) در گویش گنابادی یعنی برج اول تابستان بنا بر تقویم گبری - آسوری

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. گرمای سخت، زمان بودن خورشید در برج سرطان.
  2. نام ماه اول تابستان و ماه دهم از ماه‌های رومیان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین