فارسیویرایش

(تَ گَ)

اسمویرایش

  1. قطره‌های یخ بستة باران که از آسمان فرو ریزد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. تگرگ

آوایشویرایش

[tagarg]

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی: hailstorm ایتالیایی: grandine

ایتالیایی

اسمویرایش

grandine

انگلیسی
hydrometeor