(جَ)

فارسی ویرایش

اسم ویرایش

  1. بن، ریشه، اصل.
  2. در ریاضی عددی که در نفس خود ضرب شود. ؛ ~ اَصَم عددی که وقتی جذر آن را بگیریم، عددِ تقریبی بدست می‌آید نه کامل.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  • آموزش گام به گام ریاضی

برگردان‌ها ویرایش

انگلیسی
square root