(جُ عَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. جرعة

مصدر لازمویرایش

  1. کم کم نوشیدن.

اسمویرایش

  1. آن مقدار از آب یا هر چیز مانند آن که یک بار بیآشامند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

sorso

انگلیسی
swig