(حَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. دوست، یار.
  2. معشوق، محبوب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش