(حَ)

فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

اسم ویرایش

  1. دوست، یار.
  2. معشوق، محبوب.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها ویرایش