(حَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. انبوه شدن، گرد آمدن.

اسمویرایش

  1. جمعیت، گروه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین