(خَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِم

صفتویرایش

  1. به بیراهه رفتن، کژروی.
  2. سهو، اشتباه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
aberration