(خَ دَ)

پهلویویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. با پرداخت پول چیزی از کسی گرفتن، بی

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(کن.)

  1. نجات دادن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

فعلویرایش


برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

acquistare

comprare

فعلویرایش

prendere

انگلیسی
buy