فارسیویرایش

(دُ. پَ)

صفت مرکبویرایش

  1. کنایه از: دارای دو مفهوم متفاوت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین