دگرش‌پذیر

فارسیویرایش

صفتویرایش

دگرش‌پذیر [دِگَرِش‌پَذیر]

  1. هر چیزی که دارای فرایند تغییر باشد، یا به عبارتی هر چیزی که تغییرپذیر باشد، دگرش‌پذیر است؛ مانند شی‌های list در زبان برنامه‌نویسی پایتون که دگرش‌پذیر هستند.