فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. یکی از مهره‌های شطرنج که به شکل برج

استعارهویرایش

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

 1. پرنده‌ای موهوم و بزرگ مانند سیمرغ و عنقا.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(رُ)

 1. گونه، چهره، هر یک از دو طرف گونه.
 2. سوی، طرف.
 3. عنان اسب، افسار.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(رَ)

 1. رخنه، شکاف.
 2. خط‌هایی که از کشیدن سوهان بر روی فلزات ایجاد شود.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

صفتویرایش

اسمویرایش

 1. جنگجو، پهلوان.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

رَخ :(rakh) در گویش گنابادی یعنی خط خط ، خط خطی ، خط خط بودن روی بدن انسان یا حیوان

برگردان‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ رخ دارد
انگلیسی
visage