فارسیویرایش

حرفویرایش

  1. سیزدهمین حرف از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر با عدد ۷ می‌باشد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  1. یکی از حرف های الفبای فارسی.
  2. گونه کوتاه و ادبی از.