زبان معیار باستان

فارسی ویرایش

ریشه لغت ویرایش

  • فارسی

آوایش ویرایش

  • /زبان/معیار/باستان/

  اسم مرکب ویرایش

زبان‌معیار‌باستان

  1. گونه‌ای زبان از میان اکثر زبان‌های قدیم، کاملترین و راحت‌ترین وسیله ارتباطی، اجتماعی و احتمالا زبان رسمی قدرتمندترین دولت‌های باستانی نیز بوده‌است.

مترادف‌ها ویرایش

––––

برگردان‌ها ویرایش