زبان معیار باستان

فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • /زبان/معیار/باستان/

  اسم مرکبویرایش

زبان‌معیار‌باستان

  1. گونه‌ای زبان از میان اکثر زبان‌های قدیم، کاملترین و راحت‌ترین وسیله ارتباطی، اجتماعی و احتمالا زبان رسمی قدرتمندترین دولت‌های باستانی نیز بوده‌است.

مترادف‌هاویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش