زبان معیار باستان

فارسی

ویرایش

ریشه لغت

ویرایش
  • فارسی

آوایش

ویرایش
  • /زبان/معیار/باستان/

  اسم مرکب

ویرایش

زبان‌معیار‌باستان

  1. گونه‌ای زبان از میان اکثر زبان‌های قدیم، کاملترین و راحت‌ترین وسیله ارتباطی، اجتماعی و احتمالا زبان رسمی قدرتمندترین دولت‌های باستانی نیز بوده‌است.

مترادف‌ها

ویرایش

––––

برگردان‌ها

ویرایش