فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

آوایشویرایش

اسم خاصویرایش

زردشت

  1. ~ نام پیامبر ایرانی در شاهنامه است. حضور فیزیکی ایشان صراحتاً ابراز نمی‌شود ولی دربار لهراسپ مبشری دارد با عنوان جاماسپ و گشتاسپ نیز ستاره‌شمری دارد که واقع آینده را پیشگویی می‌کند با این اوصاف ممکن است اصل حضور فیزیکی زردشت بدوران بسیار متقدم‌تر مورخ باشد. اسفندیار پسر گشتاسپ در وصف خویش چنین می‌گوید:
    بر افروختم آتش زردهشت ..... که با مجمر آورده بود از بهشت

مترادف‌هاویرایش

واژه‌های مشتق‌شدهویرایش

  • زردهشت

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ زردشت دارد

منابعویرایش