(س)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. چراغ.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(سَ رّ)

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

  1. زین ساز، آن که زین سازد و فروشد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
saddler