فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه‌ لغتویرایش

  • پیش هند و ایرانی

  اسمویرایش

سفر

  1. کتاب، کتاب بزرگ.
  2. هر یک از پنج کتاب اول عهد قدیم تورات.
    سفر ممکن است به دو بخش صف - عر به زبان معیار باستان قابل تجزیه باشد، و مفهوم از آن جالب است، صف شوهر یا صف برای شوهر. در دنیای پیش از میلاد سفر کردن مختص مردان بود و امکان بر نگشتن هم وجود داشت ضمنا مردان حتما بیش از یک زن داشتند، حالا باید تصور نمود مرد سفر عازم سفر است بدین ترتیب همسران وی با بچه‌های خویش خوشحال و مردد در حیاط یا در کوچه برای بدرقه صف بکشند، این صف کشیدن برای بدرقه شوهر «سفر» نامیده شده‌است.

زبان دیگرویرایش

  • عربی

  اسمویرایش

  1. رفتن از جایی به جایی، حرکت.


واژه‌های وابستهویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین