فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

شنو + ـال

اسمویرایش

شنوال (جمع شنوال‌ها) [شِنَوالْ]

  1. وسیله‌ای که برای شنیدن یه اطلاع/خبر استفاده می‌شود.
  2. (برنامه‌نویسی) تابعی که در واکنش به یه رویداد (event) اجراییده می‌شود.

برگردانویرایش