فارسیویرایش

(وِ)

اسمویرایش

  1. طرز، راه و روش.
  2. خوی، عادی.
  3. ناز، کرشمه.
  4. مکر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

stile

انگلیسی
technique