(طَ عَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. طبیعة

اسمویرایش

  1. سرشت، خوی.
  2. آن بخش از جهان که ساخته دست آدمی نیست.

مترادفویرایش

  1. کیان.
  2. کیانا

اسدی طوسی: کیانا طبایع باشد به زبان فلاسفه. خسروی: همه آزادگی همت تو / قهر کرده است مر کیانا را.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

natura

اسمویرایش

istinto

انگلیسی
temperament