(عَ یا ع)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(ص نسب.)

  1. منسوب به عین. آن چه به چشم دیده شود، محسوس مق غیبی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
objective