فارسی ویرایش

صفت ویرایش

  1. از مردم فرانسه.
  2. تهیه‌شده در فرانسه: عطرهای فرانسوی.
  3. (اسم) زبانی از خانوادۀ زبان‌های هندواروپایی که در فرانسه و بلژیک رایج است.
  4. مربوط به فرانسه.

برگردان‌ها ویرایش