فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

فراهم + ـیدن

مصدر متعدیویرایش

[فَراهَمیدَنْ]

  1. آوردن کنارهم چیزهایی هم‌دسته از جاهای گوناگون:
    آن‌ها لوازم سفر نورزی‌اشان را فراهمیده‌اند.

صرف فعلویرایش

فراهمیدنبرگردانویرایش