(فَ وَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. اولین ماه از هر سال شمسی که خورشید در حرکت ظاهری خود در برج حَمَل (برّه)
  2. قرار می‌گیرد.
  3. نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین