لغت‌نامه کوچک کاسی- اکدی


فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • [ل/ن/ا/ک]

اسم مرکبویرایش

لغت‌نامه کوچک اکدی- کاسی

  1. این لغت‌نامه که منسوب به زبان کاسی بوده الواح گلی هستند که اصطلاحات مهمی راجع به آیین و فرهنگ نیاکان گذشته دارد.
    در لغت‌نامه مزبور مردوک یا آداد با خدای شوگورا و شیحو با خدای ماه مقایسه شده، همچنین خدایان انلیل، هاربه، شیحو و مردوک همسان شناخته شده‌اند.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش