فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

 • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

 • [مَس/لِم]

صفتویرایش

مسلم

 1. مفهوم باستانی کلمه، مست چاق، مستی که گوشت یا اندام ژله‌ای دارد.
  مسلم از دو کلمه مَس- لِم یا همان لَم فارسی شکل گرفته و منظور از لِم اندام تپل و گوشتالود است.

مترادف‌هاویرایش

ریشه شناسی ۲ویرایش

 • عربی
 1. مُسلِم
 2. مُسَلّم (اسم مفرد): باور کرده شده، تسلیم شده، حتمی، قطعی.

ریشه شناسی۳ویرایش

 • فارسی
 1. مسلمان.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

––––

برگردان‌هاویرایش