(مَ ظَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. چهره، سیما.
  2. نگاه، نظر.
  3. جای نگریستن - نگرگاه.

جمعویرایش

  1. مناظر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
wraith