فارسیویرایش

اسمویرایش

  1. جا، جایگاه
  2. محل استقرار
  3. مرتبه، مقام

برگردان‌هاویرایش