(نَ)

فارسیویرایش

نِهیْ :(nehi) در گویش گنابادی یعنی بگذار ، قرار بده

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. بازداشتن، ممانعت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
prohibition