(نَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. خواب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

پشتوویرایش

اسمویرایش

نوم

  1. نام