(هَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. سوم شخص مفرد از «هستن» موجود است، وجود دارد.

(اِم

صفتویرایش

  1. هستی، وجود.
  2. دارایی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
existent