یاری کردن

فارسیویرایش

(کَ دَ)

مصدر متعدیویرایش

  1. کمک کردن.
  2. نیرو بخشیدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین