بازساخت:پیش-هندو-ایرانی/-Hap

(تغییرمسیر از -Hap)

ریشه‌ی پیش-هندو-ایرانیویرایش

بازساخت‌های دیگرویرایش

 • āp-

ریشه‌شناسیویرایش

 • از پیش-هندو-اروپایی: -h₂ep*

معناویرایش

ریشه به معنای آب است.

زبانهای هندی:ویرایش

زبانهای ایرانی:ویرایش

 • زبانهای ایرانی خاوری:
 • زبانهای ایرانی باختری:
  • زیر خانواده‌ی پارسیان و پارسیان‌واره:
   • پارسی:
   • لری:
    • لری:
     • بختیاری: أو
  • زیر خانواده‌ی شمال‌باختری‌ها: