آلمانیویرایش

اسمویرایش

Asche مونث (جمع Aschen)

  1. خاکستر