آلمانیویرایش

اسمویرایش

Gott مذکر (جمع Götter)

  1. خدا