انگلیسیویرایش

اسمویرایش

UI (جمع UIs)

  1. مخفف User Interface به معنی رابط کاربری است.

برگردانویرایش