انگلیسیویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ آیکیدو دارد

ریشه‌شناسیویرایش

گرفته شده از عبارت ژاپنی 合気道، از ترکیب (یگانگی (وحدت)) + (روح) + (روش)

آوایشویرایش

اسمویرایش

aikido (شمردنی و ناشمردنی؛ جمع aikidos)

  1. (ناشمردنی) آیکیدو، یک هنر رزمی ژاپنی است که از جوجیتسو آغاز شد و گسترش یافت.
  2. (شمردنی) مدرسهٔ هنرهای رزمی.

برگردان در دیگر زبان‌هاویرایش

چکیویرایش

اسمویرایش

aikido خنثی

  1. آیکیدو، همان معنی که در انگلیسی دارد.

لهستانیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

گرفته شده از عبارت ژاپنی 合気道، از ترکیب (یگانگی (وحدت)) + (روح) + (روش)

آوایشویرایش

اسمویرایش

الگو:pl-noun الگو:indeclinable

  1. آیکیدو