فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی

حرفویرایش

b حرف کوچک (حرف بزرگ B)

  1. دومین حرف الفبای انگلیسی‌.