فرانسویویرایش

اسمویرایش

capitale مونث

  1. پایتخت