فرانسویویرایش

اسمویرایش

chute مونث (جمع chutes)

  1. chute مؤنث
  2. سقوط