ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

cielo مذکر (جمع cieli)

  1. آسمان