انگلیسیویرایش

تلفظویرایش

  • آیپا: /feɪ̯nt/
    • پساوند انگلیسی:-eɪnt|-eɪnt
    • هم‌آوا: faint

ریشه‌شناسیویرایش

الگو:pie root فرانسوی feint (وانمود کرده)، از فرانسوی باستان feindre (وانمود کردن).

فعلویرایش

feint (third-person singular simple present feints, present participle feinting, simple past and past participle feinted)

  1. وانمود کردن

ترجمهویرایش

صفتویرایش

feint (مقایسه‌ای نیست)

  1. ظاهری

اسمویرایش

feint (plural feints)

  1. نمایش دروغی
  2. تظاهر
  3. حملهٔ خدعه‌آمیز

ترجمهویرایش