اسپانیاییویرایش

اسمویرایش

hermana مونث

  1. خواهر